BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look furious" — Słownik kolokacji angielskich

look furious kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj wściekły
  1. look czasownik + furious przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    They looked furious that she would even suggest the extra shift.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo