"look fast" — Słownik kolokacji angielskich

look fast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz szybko
  1. look czasownik + fast przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She says you'll have to look fast because your eyes will make it go away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo