BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look disappointed" — Słownik kolokacji angielskich

look disappointed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć rozczarowany
  1. look czasownik + disappointed przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She read it out, and those named came forward; others looked disappointed.

powered by  eTutor logo