BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look childlike" — Słownik kolokacji angielskich

look childlike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj dziecinny
  1. look czasownik + childlike przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked childlike in that big seat with the spread of instruments around her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo