"look brilliant" — Słownik kolokacji angielskich

look brilliant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj błyskotliwy
  1. look czasownik + brilliant przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "Walking down the street to what used to be my bus stop, the trees and birds looked more brilliant than they had before," he said.

    Podobne kolokacje: