"look behind" — Słownik kolokacji angielskich

look behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oglądaj się poza siebie
 1. look czasownik + behind przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Even in the dark, she could see him look behind her and get his answer.

  Podobne kolokacje:
 2. look czasownik + behind przysłówek
  Zwykła kolokacja

  The driver looked behind, raised his eyebrows, then turned back to the front.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo