"look aloft" — Słownik kolokacji angielskich

look aloft kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz wysoko
  1. look czasownik + aloft przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As I dropped lower to have a better look at these people, they caught the whirring of my propellers and looked aloft.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo