"long-life milk" — Słownik kolokacji angielskich

long-life milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko o przedłużonej trwałości
  1. long-life przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sugar Puffs (prison issue), long-life milk (mine, because it's Sunday).

    Podobne kolokacje:

podobne do "long-life milk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "long-life milk" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
rzeczownik