"long admire" — Słownik kolokacji angielskich

long admire kolokacja
Popularniejsza odmiana: long admired
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długo podziwiaj
  1. admire czasownik + long przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    At a party Paul meets a novelist he has long admired.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo