"lone woman" — Słownik kolokacji angielskich

lone woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samotna kobieta
  1. lone przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Not the sort of thing a lone woman would do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo