"logic design" — Słownik kolokacji angielskich

logic design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt logiczny
  1. logic rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Typically this is the step between logic design and physical design.

    Podobne kolokacje: