"lockout season" — Słownik kolokacji angielskich

lockout season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku lokautu
  1. lockout rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the year in Peoria, he tried to find a team in Europe for the lockout season of 2004.

    Podobne kolokacje: