"live image" — Słownik kolokacji angielskich

live image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktualny obraz
  1. live przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On a monitor next to that one was her live image, looking far too pale for her heritage.

    Podobne kolokacje: