PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"little stage" — Słownik kolokacji angielskich

little stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótki etap
  1. little przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But most important of all, the little stage had not been dark!