"little image" — Słownik kolokacji angielskich

little image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały obraz
  1. little przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But he knew the flames were only little images of True Fire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo