"liczba ujemna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczba ujemna" po polsku

"liczba ujemna" — Słownik kolokacji angielskich

negative number kolokacja
  1. negative przymiotnik + number rzeczownik = liczba ujemna
    Silna kolokacja

    I mean you could have a negative number to the minus eight.