"lesbian woman" — Słownik kolokacji angielskich

lesbian woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lesbijska kobieta
  1. lesbian przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Why would we assume that lesbian women aren't facing special health risks?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo