"lend to the project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożycz projektowi
  1. lend czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city provided them with materials, and Mr. Avramides lent his expertise to the project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo