"league postpones" — Słownik kolokacji angielskich

league postpones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga odkłada
  1. league rzeczownik + postpone czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, the league postponed their inaugural season until 2009.

    Podobne kolokacje: