"league grants" — Słownik kolokacji angielskich

league grants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacje ligi
  1. league rzeczownik + grant czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The league withdrew its luxury tax and granted free agency after three years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo