BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"league exists" — Słownik kolokacji angielskich

league exists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga egzystuje
  1. league rzeczownik + exist czasownik
    Luźna kolokacja

    However, there is no evidence that this league still exists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo