"league awards" — Słownik kolokacji angielskich

league awards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrody ligi
  1. league rzeczownik + award czasownik
    Luźna kolokacja

    In addition, the league also awards the best position players including the best goalkeeper, defender, midfielder, and forward of the year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo