"league attracts" — Słownik kolokacji angielskich

league attracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga przyciąga
  1. league rzeczownik + attract czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both these leagues are cash rich and attracted players and audience around the globe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo