KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"laugh with" — Słownik kolokacji angielskich

laugh with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiać się z
  1. laugh czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I laughed with her and the bad moment was over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo