"lack windows" — Słownik kolokacji angielskich

lack windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okna braku
  1. lack czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The building is largely devastated, lacking even doors or windows.

    Podobne kolokacje: