"lack knowledge" — Słownik kolokacji angielskich

lack knowledge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedza braku
  1. lack czasownik + knowledge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Lacking personal knowledge he could only relate the information available.

    Podobne kolokacje: