"kraje rozwijające się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kraje rozwijające się" po polsku

kraje rozwijające się

rzeczownik
 1. developing countries *  
  We know that many developing countries are being hit very hard by the crisis. (Wiemy, że wiele krajów rozwijających się kryzys dotknął bardzo mocno.)
  Developing countries now account for 20% of the world's wealth. (Na kraje rozwijające się przypada obecnie 20% światowego bogactwa.)
 2. developing world  
  The developing world is not the author of the current financial and economic crisis. (Kraje rozwijające się nie są sprawcami obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego.)
  We should invest more into businesses in the developing countries. (Powinniśmy inwestować więcej w przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się.)
  The developing world is getting more and more relevant every day. (Kraje rozwijające się stają się coraz bardziej istotne z dnia na dzień.)

powered by  eTutor logo