"kompetencje miękkie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompetencje miękkie" po polsku

kompetencje miękkie

rzeczownik
 1. soft skills
  • umiejętności miękkie, kompetencje miękkie
   At the management level, soft skills are a key issue. (Na poziomie kierownictwa, umiejętności miękkie są kluczową sprawą.)
   The recruitment company are looking for someone with soft skills at the moment. (Firma rekrutacyjna poszukuje aktualnie kogoś z miękkimi umiejętnościami.)
   We have to build a team that works well together, so soft skills are vital if you want to work here. (Musimy zbudować zespół, który dobrze ze sobą współpracuje, więc umiejętności miękkie są niezbędne, jeśli chcesz tu pracować.)

powered by  eTutor logo