ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key vote" — Słownik kolokacji angielskich

key vote kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy głos
  1. key przymiotnik + vote rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Democrats agreed to strip out a $19 billion bank fee to win key Republican votes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo