"key resource" — Słownik kolokacji angielskich

key resource kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy zasób
  1. key przymiotnik + resource rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Clear point of reference - the document is the key resource for all team members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo