ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key fact" — Słownik kolokacji angielskich

key fact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy fakt
  1. key przymiotnik + fact rzeczownik
    Silna kolokacja

    The importance of another key social fact - the culture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo