"key State" — Słownik kolokacji angielskich

key State kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowe państwo
  1. key przymiotnik + State rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was on a campaign swing through one of the key states in the Presidential election.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo