BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kelnerować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kelnerować" po polsku

kelnerować

czasownik
  1. wait *****    AmE
    I waited in that restaurant during the summer holidays. (Kelnerowałam w tej restauracji w czasie wakacji.)
    She waits in her aunt's restaurant. (Ona kelneruje w restauracji jej cioci.)
phrasal verb
  1. wait on somebody
  1. serve at table  

Powiązane zwroty — "kelnerować"

rzeczownik
kelner = waiter +3 znaczenia

powered by  eTutor logo