"jon ujemny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jon ujemny" po polsku

"jon ujemny" — Słownik kolokacji angielskich

negative ion kolokacja
  1. negative przymiotnik + ion rzeczownik = anion, jon ujemny
    Zwykła kolokacja

    Is this what you are asking, "Will a saturated salt solution produce negative ions in the air?"