"join as a pilot" — Słownik kolokacji angielskich

join as a pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz jako pilot
  1. join czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the war, he joined Pan Am as a pilot, flying for four more years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo