"jilted woman" — Słownik kolokacji angielskich

jilted woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porzucona kobieta
  1. jilted przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The vengeance of a jilted woman?

    Podobne kolokacje: