PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention technique" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda interwencyjna
  1. intervention rzeczownik + technique rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though music therapy practice employs a large number of intervention techniques, the most commonly used are improvisation, sing-alongs, and lyric analysis.