PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention method" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metoda interwencyjna
  1. intervention rzeczownik + method rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Several educational intervention methods are available, as discussed below.

    Podobne kolokacje: