"international participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy udział
  1. international przymiotnik + participation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Games had the largest international participation of any sporting event to that date.

powered by  eTutor logo