ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"international competition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy konkurs
  1. international przymiotnik + competition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In international competition, a world cup is held every second year.

powered by  eTutor logo