"instinctual response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instynktowna odpowiedź
  1. instinctual przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All people have an instinctual response to potential danger, which is in fact important to the survival of all species.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo