BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"inside the world" — Słownik kolokacji angielskich

inside the world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w świecie
  1. inside przyimek + world rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Pixel knew where you were, inside the little world that does exist for him, but he doesn't speak much English.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo