"inherit money" — Słownik kolokacji angielskich

inherit money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odziedzicz pieniądze
  1. inherit czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    She never really had to work because we inherited money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo