"inflated salary" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "inflated salary" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inflated salary

rzeczownik
  1. zawyżone wynagrodzenie
    Meg received inflated salary and so her co-workers started speculating that she was having an affair with their boss. (Meg otrzymywała zawyżone wynagrodzenie i dlatego jej współpracownicy zaczęli spekulować, że ma romans z szefem.)

"inflated salary" — Słownik kolokacji angielskich

inflated salary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawyżona pensja
  1. inflated przymiotnik + salary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was not referring to resentment caused by inflated salaries but just a difference in how athletes are perceived.

    Podobne kolokacje: