"inevitable response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieunikniona odpowiedź
  1. inevitable przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kirk glanced at Spock, but it was Srell who gave the inevitable response.

powered by  eTutor logo