ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"indoor stage" — Słownik kolokacji angielskich

indoor stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokojowa scena
  1. indoor przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    International music: Performers on 20 stages, indoor and outdoor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo