"independent woman" — Słownik kolokacji angielskich

independent woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezależna kobieta
  1. independent przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I want to be an independent woman, but all at once, a part of me doesn't.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo