"incomplete response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedokończona odpowiedź
  1. incomplete przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After 3 weeks, the dose can be increased to a maximum of 12 mg/day in cases of incomplete clinical response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo