ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"inadvertently come" — Słownik kolokacji angielskich

inadvertently come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieumyślnie przyjdź
  1. come czasownik + inadvertently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After collecting the suitcase, Arthur inadvertently comes across the flying party and rejoins his friends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo