BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"impressive thing" — Słownik kolokacji angielskich

impressive thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imponująca rzecz
  1. impressive przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The young man looked as if this were just about the most impressive thing that had been said all evening.

powered by  eTutor logo